รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2564
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
23 เม.ย. 2564
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
27 พ.ย. 2563
4 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล รอบเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
06 มิ.ย. 2563
5 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
13 ธ.ค. 2562
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
13 ธ.ค. 2562
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1