ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 ม.ค. 2561
62 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
12 ม.ค. 2561
63 ประกาศจริยธรรมจรรยาบรรณคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
06 ต.ค. 2560
64 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
215
06 พ.ค. 2560
65 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
267
24 เม.ย. 2560
66 ประกาศเจตจำนงค์แสดงความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
20 มี.ค. 2560
67 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
20 ธ.ค. 2559
68 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
19 ต.ค. 2559
69 ประกาศรับสมัครพนักงานงาน อบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 มี.ค. 2559
70 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 ธ.ค. 2558
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
27 พ.ย. 2558
72 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
27 พ.ย. 2558
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
293
23 พ.ย. 2558
74 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
15 ต.ค. 2558
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่องคู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
21 ก.ค. 2558
76 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
360
09 มิ.ย. 2558
77 ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
1369
07 ต.ค. 2554
78 ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
05 ต.ค. 2554
79 ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับ การสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1067
23 ก.ย. 2554
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1123
19 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5