ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ขอเชิญ👶👦👧น้องๆเยาวชน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารเนกประสงค์หมู่ที่ 2 กิจกรรม
284
09 ม.ค. 2563
42 ประกาศจริยธรรมจรรยาบรรณคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
09 ต.ค. 2562
43 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปะจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
09 ต.ค. 2562
44 ประกาศแสดงเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
09 ต.ค. 2562
45 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 ต.ค. 2562
46 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานอบต.บางใหญ่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
28 ส.ค. 2562
47 น้ำตกสุวรรณศิริ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 ส.ค. 2562
48 โรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 มี.ค. 2562
49 ประกาศจริยธรรมจรรยาบรรณคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
01 ต.ค. 2561
50 ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
06 มิ.ย. 2561
51 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างด ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
06 มิ.ย. 2561
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 มิ.ย. 2561
53 ประกาศแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
18 พ.ค. 2561
54 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 พ.ค. 2561
55 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
08 พ.ค. 2561
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
02 พ.ค. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
10 เม.ย. 2561
58 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดอบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
08 ก.พ. 2561
59 ประกาศผู้ไม่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 ก.พ. 2561
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด อบต.บางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5