ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจ้งกำหนดการรับถุงยังชีพ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนมารับถุงยังชีพ ตามวัน เวลา สถานที่ ท
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ แจ้งกำหนดการรับถุงยังชีพ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประชาชนมารับถุงยังชีพ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดตามประกาศนี้ *** เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรณีรับแทน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์และของผู้รับแทนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 217 คน