ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอบต.บางใหญ่ เรื่องการเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันประกาศผลสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 227 คน