ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 238 คน