ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับถนน (ลงหินกะสะ) ซอยตาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
10 ก.ย. 2556
122 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินกะสะ) ซอยสองพี่น้อง แยกซ้าย - ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
400
10 ก.ย. 2556
123 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินกะสะ) ซอยห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
10 ก.ย. 2556
124 เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงท่อ คสล. ซอยในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
353
10 ก.ย. 2556
125 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
15 ส.ค. 2556
126 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านทรายทอง ตอน 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
383
15 ส.ค. 2556
127 สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
347
15 ส.ค. 2556
128 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.แสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
341
15 ส.ค. 2556
129 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
26 มิ.ย. 2556
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
412
13 มิ.ย. 2556
131 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2556 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
13 มิ.ย. 2556
132 ประกาศรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.บ้านทรายทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
543
06 ส.ค. 2555
133 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านทรายทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
16 ก.ค. 2555
134 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
24 ส.ค. 2554
135 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
869
24 ส.ค. 2554
136 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ CAPE SEAL ซอยเขาชัน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อซอยลุงชัด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
18 ส.ค. 2554
137 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
918
28 มิ.ย. 2554
138 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 และโครงการขยายเขตประปา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
798
14 มิ.ย. 2554
139 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางสองรา ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
09 พ.ค. 2554
140 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
09 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8