ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 ส.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ส.ค. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ส.ค. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ส.ค. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารA4 จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ส.ค. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบชุดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ 3 , 4 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ส.ค. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ส.ค. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ส.ค. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ส.ค. 2564
30 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 370 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ส.ค. 2564
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เอกสาร 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ส.ค. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ส.ค. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง-ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ส.ค. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ค. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ค. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอร์รี่พร้อมเปลี่ยน ของรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บง 1968 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 ก.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกรองเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับการกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ก.ค. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
15 ก.ค. 2564
39 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 ก.ค. 2564
40 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8