ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชนพร้อมรื้อถอน ตามโครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ธ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัจ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าของระบบประปา หมู่ที่ 2 - หมุ่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2565
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ม.ค. 2565
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2565
8 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รุ่น Cannon IX6700 โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ธ.ค. 2564
9 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและการดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ธ.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ธ.ค. 2564
13 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ธ.ค. 2564
14 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เรื่องการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ธ.ค. 2564
15 ประกาศผู้เสนอราคา จัดซื้อสารส้ม เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 ธ.ค. 2564
16 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ธ.ค. 2564
17 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๑๙๖๘ ระนอง โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ธ.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ธ.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานพานพุ่มประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ธ.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED แบบชาร์จแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10