ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยทับจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหหวัดระนอง โดยวิธีเแพาะเจาะจง
3
17 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบกระจายเสียงแบบไร้สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางใหญ่ล่างซอยน้ำตกสุวรรณศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ก.ย. 2564
4 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัสว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสารA4 จำนวน 25 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
08 ก.ย. 2564
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 ส.ค. 2564
11 ประกวดราคาซื้อโครงการจักทำระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลบางใหญ่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ส.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ส.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจารบีแดง กระป๋อง 5 กิโลกรัม จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ส.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ส.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาและอุปกรณประกอบ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบประปา 2 , 3 , 4 ,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ส.ค. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองบางใหญ่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ส.ค. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ส.ค. 2564
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ส.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ส.ค. 2564
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8